Join Now for Free!
26
Male
Never Married
Gainesville, Florida
Are you interested?

Simple bachelor looking for someone special

Mình là một người Mỹ gốc Việt. Có thể nói mình là thư sinh nghèo. Hiện tại trong năm cuối của trường nha khoa. Lên trang này với hy vọng là kiếm được thêm một vài người bạn để trò chuyện lấy vui cho đời. Mình hiện tại thì công việc chưa có nên chưa dám nghĩ xa về việc yêu đương hay việc gia đình. Nếu gặp mặt thì mình lúc đầu sẽ có chút e ngại lạnh lùng, nhưng thật sự mình là người khá hòa đồng và thân thiện. Bạn nào gặp mặt thì đừng chấp nhất sai xót trong ấn tượng ban đầu ^^

Appearance
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Black
Eyes
Black
Physique
Average
Height
5'  4"   (163 cm)
Family Roots
Vietnamese
Race
Asian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Socially
Has Kids
No
Wants Kids
I'll tell you later
Religion
Christian
Education
Graduate Student
Occupation
Medical / Health / Fitness / Social Services
Income
I'll tell you later
Exercise
Occasionally
Politics
Does Not Matter
What languages do you speak?
English
Favorite Music
I'll tell you later