Join Now for Free!
48
Female
Never Married
Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh
Are you interested?

Tìm kiếm người thích họp

Là 1 người vui vẻ ,hòa đồng không thích hút thuốc.thích đi du lịch ,đọc sách báo ,xem phim ,thích giúp đỡ mọi người ,yêu thương trẻ con ,không thích giết các loài động vật,thích hài hước ,nói chuyện vui .yêu gia đình ..v..v. Muốn tìm hiểu thì hỏi tôi ...

Appearance
Best Feature
I'll tell you later
Hair
Brown
Eyes
Black
Physique
Athletic
Height
5'  3"   (160 cm)
Family Roots
Vietnamese
Race
White / Caucasian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
I'll tell you later
Has Kids
I'll tell you later
Wants Kids
I'll tell you later
Religion
Buddhist
Education
High School
Occupation
I'll tell you later
Income
I'll tell you later
Exercise
I'll tell you later
Politics
I'll tell you later
What languages do you speak?
English
Favorite Music
I'll tell you later
Favorites
Favorite Actors
Không
Favorite Actresses
Không
Favorite Artists
Không
Favorite Athletes
Không
Favorite Authors
Không
Favorite Bands
Không
Favorite Hangouts
Không
Favorite Cities
Ho chi minh
Favorite Clothing Stores
Không
Favorite Colors
Trắng
Favorite Country
Viet nam ,uc ,thụy điển
Favorite Drinks
Bình thường
Favorite Fashion Designers
Không
Favorite Fast Foods
Rau ,củ ,quả
Favorite Magazines
Kiến thức ngày nay
Favorite Comedies
Charler
Favorite Dramas
Bao thanh thiên
Favorite Horror Movies
Không
Favorite Action Movies
Không
Favorite News Anchor
Không
Favorite Night Clubs
Không
Favorite Place To Be Kissed
Trán
Favorite Plays
Không
Favorite Politicians
Ho chi minh
Favorite Sports Teams
Không
Favorite Quote From A Movie
Không
Favorite Restaurants
Không
Favorite Songs At The Moment
Không
Favorite Sports
Không
Favorite Stocks
Không
Favorite TV Comedies
Bao thanh thiên
Favorite TV Dramas
Nguoi dep tay đô
Favorite TV News Sources
60 giay
Favorite Foods
Rau cu quả
Favorite Styles Of Music
Soi dong ,sen ,nhac vui
Interests
Acting
No
Animals
Love
Antiques
No
Art
No
Astrology
No
Astronomy
No
Barbecues
No
Bars
No
Basketball
No
Biology
No
Board Games
No
Business Finance
No
Camping
No
Card Games
No
Cars
No
Children
Like
Circus
No
Comedy
No
Community Service
No
Cooking
Yes
Dancing
Like
Dating
No
Dogs and Cats
Like
Drawing
No
Electronics
No
Exercise
Sometime
Food
Like cooking
Football
Sometime i see
Gambling
No
Gardening
No
Guns
No
Internet
Sometime
Radio
Some time i hear
Reading
Some time
Religion
Buddhish
Rugs
No
Running
No
School
Sacondary
Shopping
Sometime
Sky Diving
Blue
Television
Like
Tennis
No
Traveling
Like and go to visit some place
Video Games
No
Walking
Yes
Writing
Sometime