Join Now for Free!
44
Female
Divorced
Houston, Texas
Are you interested?
In their own words

Tìm Tri Kỷ

Một người phụ nữ sống nội tâm, đã trải qua nhiều đau khổ và tổn thương trong cuộc sống, hiểu được và luôn trân trọng hạnh phúc mình có được. Tôi không mong sẽ tìm được ai đó yêu mình thật mãnh liệt. Chỉ hy họng rằng sẽ gặp được người đủ trưởng thành để trân trọng tình cảm của tôi

Appearance
Best Feature
Eyes
Hair
Black
Eyes
Black
Physique
Average
Height
5'  3"   (160 cm)
Family Roots
Vietnamese
Race
Asian
My Lifestyle
Smoking
Non-Smoker
Drinking
Never
Has Kids
Yes
Wants Kids
No
Religion
Christian
Education
Bachelor's Degree
Occupation
Financial / Accounting / Insurance / Real Estate
Income
$45,000 - $60,000
Exercise
Regularly
Politics
I'll tell you later
What languages do you speak?
English, Vietnamese
Favorite Music
Classical, I'll tell you later
Personality
Adventurousness Very Cautious
Confidence Somewhat Confident
Independence Very Independent
Join Now for Free!